Hưng Long Residence Sát Bên Vingroup(đã phê duyệt 1/500) Giá Đầu Tư Chỉ 295tr